💪 TOUR DE PREŠOV 2020 ⛰️

🚴🏻 PRVÝ PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN v 💓 ŠARIŠA

 

KRÁTKA TRAŤ

DĹŽKA KRÁTKEJ TRATE A PREVÝŠENIE : ↔ 55 KM ↗ 660 V.M.
DÁTUM : 31.5.2020, 11:00 HOD.

🏴 SLÁVNOSTNÝ ŠTART BIKE CENTRUM PREŠOV 🏳 OSTRÝ ŠTART – 9 kilometer Prešov, časť Cemjata – Bzenov – Janov – Radatice – Ľubovec – Ruské Pekľany – Obišovce – Drienov – Žehňa – časť Dúbrava – Záborské – Dulova Ves – Prešov 🏁 CIEĽ

BUFET :

💧 33 kilometer v miernom stúpaní pred obcou DRIENOV. Upozorňujeme, že pri preberaní je potrebné prispôsobiť rýchlosť! 

CIEĽ :

Bude označený 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer, 200 (slovom: dvesto) metrov a cieľovou čiarou


DLHÁ TRAŤ

DĹŽKA DLHEJ TRATE A PREVÝŠENIE : ↔ 100 KM ↗ 1640 V.M.
DÁTUM : 31.5.2020, 11:00 HOD.

🏴 SLÁVNOSTNÝ ŠTART BIKE CENTRUM PREŠOV 🏳 OSTRÝ ŠTART – 9 kilometer Prešov, časť Cemjata – Rokycany – Žipov – Klenov – Miklušovce – Sedlice – Suchá Dolina – Ľubovec – Ruské Pekľany – Obišovce – Drienov – Šarišské Bohdanovce – Varhaňovce – Bunetice – Kecerovce – Opiná – Červenica – Zlatá Baňa – Kokošovce – Dulová Ves – Prešov 🏁 CIEĽ

HORSKÉ PRÉMIE A RÝCHLOSTNÁ PRÉMIA :

Horské prémie :

🗻 „3“ kategórie – 🚵🏻 25 kilometer, pod vrcholom GREJNÁR (668 m.n.m.).
1. miesto – 2 body, 2. miesto – 1 bod.

🗻 „3“ kategórie – 🚵🏻 64 kilometer, pred obcou BUNETICE.
1. miesto – 2 body, 2. miesto – 1 bod.

🗻 „3“ kategórie – 🚵🏻 80 kilometer, pod vrcholom DUBNÍK (877 m.n.m.).
1. miesto – 2 body, 2. miesto – 1 bod.

Rýchlostná prémia :

🚴🏻 18 kilometer pred obcou ŽIPOV.

Horské prémie a rýchlostná prémia bude označená 1 (slovom: jeden) kilometer a cieľovou čiarou.

BUFET :

💧 33 kilometer v miernom stúpaní pred obcou DRIENOV. Upozorňujeme, že pri preberaní je potrebné prispôsobiť rýchlosť! 
🍌 64 kilometer za horskou prémiou v miernom stúpaní pred obcou BUNETICE

CIEĽ :

Bude označený 5 (slovom: päť) kilometrov a 1 (slovom: jeden) kilometer, 200 (slovom: dvesto) metrov a cieľovou čiarou