💪 TOUR DE PREŠOV 2020 ⛰️

👪 PREŠOVSKÁ CYKLOJAZDA

➕ REGISTRÁCIA 

ÚDAJE O CYKLOSTOVI:

*Priezvisko:

*Meno:

*Dátum narodenia:
(DD/MM/RRRR)

Pohlavie: MužŽena

Štátna príslušnosť:

*Mesto / Obec:

*E-mail:

Telefón / Mobil:

Veľkosť trička: XSSMLXLXXL

Odkaz usporiadateľovi:

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na cyklojazde. Každý cyklista, člen sprievodu a divák sa cyklojazdy zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Každý cyklista a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté cyklistom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, jazdí sa za plnej premávky. Ochranná prilba je povinná pre každého cyklistu počas celej cyklojazdy. Je zakázané odhadzovať odpadky počas celej cyklojazdy. Križovatky na trase cyklojazdy budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého cyklistu do prejazdu posledného cyklistu. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate cyklojazdy. Prihlásením na cyklojazdu dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a partnerom podujatia na marketingové účely. Súhlasím s vyššie uvedeným právnym predpisom pretekov PREŠOVSKEJ CYKLOJAZDY, ktorá sa uskutoční ako súčasť programu podujatia TOUR DE PREŠOV 2020.

*Povinné pole